En servicekontrakt med Kølemanden.dk sikrer dig, at du får mest ud af dit anlæ,og den sikrer dig, at du overholder det årlige lovpligtige eftersyn, da Kølemanden.dk af egen drift én gang årligt kontakter dig for aftale om service af dit anlæg, når det passer dig bedst - også i weekenderne.

En servicekontrakt giver dig:

- Drifts- og energimæssige besparelser gennem forebyggende vedligeholdelse.

- Minimering af driftsforstyrrelser.

- Optimal og miljøbevidst drift i mange år.

- Forlænger køleanlæggets levetid.

- Systematisk vedligeholdelse med fastlagte terminer for eftersyn.

- Servicerapport for hvert besøg.

- Rådgivning og information om anlæggenes tilstand.

- Du overholder lovkravet om årligt eftersyn.

En servicekontrakt med Kølemanden.dk er uden binding - det vil sige, at du kan opsige den uden nogen form for opsigelsesvarsel - dog skal kontrakten skriftligt opsiges – enten via e-mail eller pr. post. 

Klik her for at vende til forsiden.